Тренировки за деца между 10 и 15 години

Във възрастовата група 10-13 години тренировките са два пъти седмично. Състезанията стават по-чести и по-трудни, упражненията и тренировките – също. Стремим се да държим децата активни и да развиваме издръжливостта и силата им.

Непосредствено преди тийнейджърската възраст децата все още могат да бъдат контролирани и убеждавани в това кое е правилно и кое – не. Това е последният момент, когато те могат да развият навиците за здравословно хранене и трениране с помощта на семейството – след това, в тийнейджърските години, вече всичко е само по свое собствено убеждение. Отвън ще е трудно да се наложи каквото и да било.

Тази група деца ще получават задълбочени (доколкото е възможно) уроци на тема хранене, здраве, изграждане на навици. Ще говорим за захарта, напитките, за работата на основните органи (мозък, дробове, бъбреци, кръвопреносна система). Ще даваме задачи, които често могат да обърнат начина на живот на семейството – ще подбираме менюта, дейности за почивните дни, дори може и да ви предизвикат на обща тренировка.

Насърчавайте хлапетата и им помагайте, когато искат да участват в такива активности. Това ще им даде увереност, че постъпват правилно и ще им помогне да повярват в правилните послания.

В този момент децата вече се разделят на две основни групи – такива, които “са добри в спорта” и такива, за които спортът се превръща в тежест. При по-спортните деца в тази възраст се появява профилирането към конкретен спорт. Healthy Kids ще им помогне да подобрят общата си физическа подготовка, да са по-силни и адаптивни, а това ще ги предпази от ненужни контузии. 

Втората група деца – тези, които най-често остават изключени от игрите и спорта в училище, имат най-голяма нужда от Healthy Kids. Ние ще им покажем, че спортът не е мъка, а забавление и удовлетворение. Нашите игри и упражнения ще им помогнат да почувстват увереност и самочувствие.